Úc

  • 30 Tháng Năm, 2017

The Hotel School Sydney – Melbourne Úc

Được thành lập năm 1989, The Hotel School Sydney (THSS) tọa lạc tại trung tâm thành phố …

  • 10 Tháng Hai, 2017

Học viện William Blue College of Hospitality Management – Sydney, Úc

Học viện William Blue College Of Hopspitality Management được thành lập năm 1990 và lấy theo tên …

  • 23 Tháng Hai, 2016

Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) – Úc

1. Giới thiệu về trường Là Học viện đầu tiên tại Úc đào tạo chuyên sâu …