Cập nhật nhanh mức Học phí cho du học sinh quốc tế tại Úc năm 2018

Từ các số liệu học phí của các trường đại học và 4.677 chương trình học trong năm 2018, báo cáo của Studymove sẽ giúp các cơ sở giáo dục so sánh và đánh giá mức học phí của mình với tất cả các trường Đại học tại Úc, trong tất cả các ngành học.

thay-doi-du-hoc-uc-ssdh-3

chi-phi-sinh-hoat-khi-du-hoc-o-uc

Học sinh/sinh viên muốn đi du học cần chuẩn bị đủ tài chính

Dưới đây là một số điểm chính đáng chú ý trong báo cáo học phí năm 2018:

Chung quy, học phí đại học và cao học tăng 6.2%

Học phí thường niên cho sinh viên quốc tế tăng trung bình 6.2% so với 2017. 10 trường Đại học tăng học phí trung bình từ 0-3%, 12 trường tăng từ 3-6%, 7 trường tăng 7-9% và 9 trường tăng 10-17%.

Một lần nữa, học phí thường niên của học sinh quốc tế lại tăng cao hơn mức lạm phát được dự đoán từ 2-3%.

Học phí tăng trên khắp các ngành học

Tính trung bình tất cả các trường đại học, học phí thường niên đối với sinh viên quốc tế năm 2018 tăng cao hơn năm 2017 trong tất cả ngành học, đại học và cao học. Mức tăng thấp nhất trong năm là 2,8% của các chương trình Khoa học tự nhiên và Vật lý. Duy chỉ có các chương trình Giáo dục (6,6%), Quản lý và Thương mại (6,8%) và Sức khoẻ (9,3%) được báo cáo mức tăng trên trung bình. Học phí thường nên cho sinh viên quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu khác tăng từ 4% đến 6% vào năm 2018.

BMIHMS_JOW-130213-5977

Sinh viên quốc tế đa số hài lòng về chất lượng giảng dạy của Úc

Học phí đại học tăng 5,5%

Trung bình, học phí Đại học thường niên trong năm 2018 là 30.840 đô la (so với 29.235 đô la vào năm 2017 và 28.064 đô la năm 2016). Điều này cho thấy sự gia tăng 5.5% của mức học phí trung bình thường niên của các chương trình đại học so với cùng kỳ 2017.

Học phí cao học tăng 5,1%

Trung bình, học phí thường niên cho sinh viên quốc tế học cao học trong năm 2018 là 31.596 đô la (so với 30.064 đô la vào năm 2017 và 28.381 đô la vào năm 2016). Điều này cho thấy sự gia tăng 5,1% của mức học phí trung bình thường niên cho các chương trình sau đại học.

Các khoản phí của SA giữ mức ổn định

Trung bình, chi phí cho một chương trình học tại nước ngoài trong 6 tháng vào năm 2018 vào khoảng 10.235 đô la (so với 10.143 đô la vào năm 2017 và 9.872 đô la vào năm 2016). Khi so sánh mức phí của năm 2017 và 2018, báo cáo chỉ ra mức tăng 92 đô la (0,9%) trong học phí cho các chương trình học tập ở nước ngoài.

Nguồn: Sưu tầm