Bạn biết gì về kỳ thi IELTS

26 September, 2016

Trong 3 tiếng, bạn phải trải qua 4 phần thi lần lượt là nghe – đọc – viết – nói. Trong đó phần thi đọc và viết chiếm nhiều thời gian nhất với 60 phút mỗi phần.

ielts-28edited-29

Nguồn: ST