Series #8: Đánh giá từ chuyên gia về Sự phục hồi của ngành Khách sạn/Du lịch

3 July, 2021

Đánh giá của chuyên gia về sự phục hồi

Gặp gỡ và đánh giá của chuyên gia về tương lai của ngành “Công nghiệp không khói” sau đại dịch.
Tìm hiểu Học viện GlionLes Roches – Thụy Sỹ.
Chia sẻ từ cựu sinh viên của 2 học viện.