Chúc mừng các bạn thắng giải cuộc thi ” Trở thành nhà quản lý khách sạn tương lai”

22 Tháng Tư, 2019