Chứng nhận Edutrust là gì?

EDUTRUST LÀ GÌ?

Chứng nhận EduTrust là chứng nhận tự nguyện được quản lý bởi Hội đồng giáo dục tư nhân (CPE) cho các tổ chức giáo dục tư nhân. Nó thay thế cho chứng nhận CaseTrust trước kia do Hiệp hội người tiêu dùng Singapore (Case) quản lý.

Theo quy định, tất cả các trường tư tại Singapore đều phải đăng ký với Hội đồng giáo dục tư để có thể hoạt động tại Singapore. EduTrust là chứng nhận tự nguyện, tuy nhiên nó là một trong những điều kiện tiên quyết mà các tổ chức giáo dục tư nhân (PEI) tuyển sinh viên Quốc tế phải có để xin thẻ visa sinh viên (student pass) cho sinh viên quốc tế theo quy định của Cục di trú Singapore.

Chứng nhận EduTrust này còn được cấp như là một phương tiện cho những tổ chức giáo dục tư làm tốt hơn để tạo khác biệt cho bản thân bằng cách đạt được những tiêu chuẩn cao hơn trong các lĩnh vực quan trọng của quản lý và những quy định về các dịch vụ giáo dục.

EDUTRUST

Chứng nhận Edutrust

CÁC LOẠI CHỨNG NHẬN EDUTRUST

Tùy thuộc vào sự xếp hạng của họ trong lĩnh vực quản lý, cung cấp dịch vụ giáo dục, các cơ sở tư nhân có thể nhận được một trong 3 chứng nhận Edutrust dưới đây.

1. EDUTRUST STAR (Có giá trị trong 04 năm)

EDUTRUST STAR

• Để đạt được giải thưởng này thì các trường tư phải đạt từ 750 điểm trở lên (theo thang điểm đánh giá của Hội đồng Giáo dục Tư nhân – cao nhất là 1000 điểm)

• Giải thưởng này dành cho những trường tư thục có sự xuất sắc trong tất cả những lĩnh vực quan trọng của quản lý và quy định của những dịch vụ giáo dục chất lượng. Danh hiệu này cũng là một biểu tượng của sự công nhận cho những nỗ lực được duy trì liên tục trong sự tiến bộ của tổ chức này.

• Giải thưởng này sẽ có giá trị trong vòng 4 năm.

2. EDUTRUST (Có giá trị trong 04 năm)

• Các trường phải đạt từ 600 – 749 điểm

• Giải thưởng này được trao cho một tổ chức giáo dục tư nhân đạt được thỏa đáng sự thể hiện đáng khen ngợi trong tất cả những lĩnh vực quan trọng của quản lý và quy định của những dịch vụ giáo dục chất lượng.

• Giải thường này cũng có giá trị trong vòng 4 năm.

 EDUTRUST 4 năm

Edutrust 4 năm

3. EDUTRUST PROVISIONAL (Có giá trị trong 01 năm)

 • Các trường đạt từ 500 – 599 điểm
• Giải thưởng này dành cho những trường đạt được mức tối thiểu sự hiệu quả trong tất cả những lĩnh vực quan trọng của quản lý và quy định của những dịch vụ giáo dục chất lượng. Để được chấp nhận giải thưởng, các tổ chức nhận thức sự cần thiết phải cải thiện trong thực tiễn quản lý hiện tại và trong các quy định về dịch vụ, và phấn đấu để đạt được điều này.
• Giải thưởng này có giá trị trong vòng 1 năm.

Đối với các tổ chức giáo dục tư nhân đạt giải trưởng Edutrust Provisional có giá trị một năm, họ phải đạt được các giải thưởng EduTrust (tức là ít nhất 600 điểm) ở lần gia hạn thứ hai của họ, nếu không sẽ mất hiệu lực giấy chứng nhận. Do đố, các giải thưởng EduTrust Provisional chỉ được cung cấp cho các tổ chức giáo dục tư nhân cho tối đa là hai lần liên tiếp.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO?

Chứng nhận này chỉ được cấp cho một Tổ Chức Giáo Dục Tư Thục dựa trên thành tích từ tốt cho đến khá trong các lĩnh vực chính về quản lý và cung cấp dịch vụ giáo dục. Các trường tư (PEIs) khi tham gia EduTrust phải đáp ứng một số yêu cầu bắt buộc như:

• Xếp hạng Tài chính

• Chính sách Bảo vệ học phí (FPS)

• Thực hiện chính sách Bảo vệ học phí

• Cung cấp Bảo hiểm Y tế

• Thực hiện đầy đủ các điều kiện và điều khoản của EduTrust.

Một điểm đáng lưu ý trong EduTrust là khung Bảo vệ học phí sinh viên (FPS) nhằm bảo vệ sinh viên tránh trường hợp Trường tư đó bị phá sản hay rủi ro bất ngờ. Học phí sinh viên đã đóng sẽ được hoàn lại cho những phần học chưa học đến.

Với những trường EduTrust được công nhận là rất quan trọng, sẽ góp phần nâng cao danh tiếng của trường học, bảo vệ lợi ích cho cả sinh viên Singapore và sinh viên quốc tế

 >> Tìm hiểu thông tin Học viện đào tạo Quản trị Khách sạn School D’Hospitality (SDH) – EduTrust 4 năm