Chương Trình Du Học Các Quốc Gia Tại G’Connect

Công ty G’Connect Hospitality Education có mạng lưới liên kết với các trường đại học trên 5 quốc gia có nền tảng giáo dục chuyên ngành Quản trị Khách Sạn – Du lịch – Dịch Vụ Khách Hàng (Hospitality) tốt nhất thế giới hiện tại: Thụy Sỹ, Úc, Tây Ban Nha, Anh, Trung Quốc, Pháp.