Học bổng dành cho sinh viên ngành kỹ thuật

Chương trình học bổng dành cho sinh viên với thành tích học tập tốt, đăng ký các khóa học Cử nhân danh dự thuộc khoa Kỹ thuật, trường Đại học Nottingham (vương quốc Anh)

trong năm 2010 (không bao gồm một số ngành về kiến trúc và môi trường xây dựng, xem thông tin trên website để biết thêm chi tiết). Mỗi 500 bảng Anh sẽ được trao cho 50 sinh viên thứ hạng cao nhất chuyển từ năm 1 lên năm 2, và 50 học bổng trao cho sinh viên từ năm 2 chuyển tiếp lên năm 3. Học bổng được trả bằng séc vào mỗi đầu năm học.

Đối với sinh viên chuyển từ năm thứ 3 lên năm 4: sẽ có 25 học bổng dành cho các sinh viên với thành tích học tập cao nhất. Và học bổng được thanh toán bằng séc vào đầu năm thứ 4.

Đại học Nottingham, Vương Quốc Anh

Giá trị học bổng : £500

Thời gian: 1 năm

Số lượng học bổng: 50 (năm 1-3) và 25 (năm 3-4)

Nghành nghề: Kỹ thuật

Nguồn học bổng, thông tin chi tiết tại:

http://www.nottingham.ac.uk/Engineering/FeesFunding