Học bổng năng lực lãnh đạo Australia (ALA) 2011

Học bổng năng lực lãnh đạo Australia (ALA) 2011

Đại sứ quán Australia nhận hồ sơ cho tối đa 200 suất học bổng ALA năm học 2011 cho cho những ứng viên xuất sắc trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương tham gia các khoá sau đại học tai Australia năm 2011.

Ứng viên sẽ được tuyển chọn trên cơ sở phẩm chất lãnh đạo và thành tích học tập trong các lĩnh vực ưu tiên như tăng trưởng kinh tế, giáo dục, môi trường, an ninh lương thực, giới, quản trị nhà nước, y tế, hỗ trợ người khuyết tật, nhân quyền, cơ sở hạ tầng, ổn định khu vực, phát triển nông thôn, nước sạch và vệ sinh môi trường. Thời hạn nhận đơn xin học bổng: 30/6. Tham khảo http://www.ausaid.gov.au/scholar/ala.cfm.

Học bổng ALA cấp kinh phí học tập bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu tại Australia. Học bổng ALA có giá trị lên tới 150.000 AUD cho bậc thạc sĩ và 300.000 AUD cho bậc tiến sĩ. Học bổng còn bao gồm một chương trình phát triển năng lực lãnh đạo chuyên sâu cho tất cả những người nhận học bổng.

Chương trình ALA nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, xây dựng các mối quan hệ và đối tác và giải quyết các vấn đề ưu tiên đang ảnh hưởng tới con người trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Học bổng Năng lực lãnh đạo là một phần thuộc chương trình học bổng Australia do Thủ tướng Australia Kevin Rudd công bố tháng 11/2009. Từ năm 2006, đã có 72 ứng viên Việt Nam được nhận học bổng này với tổng giá trị 9,5 triệu AUD tương đương hơn 160 tỷ đồng.