HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ZOOM BẰNG ĐIỆN THOẠI ĐỂ THAM DỰ SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN

30 March, 2020

Cài đặt Zoom cho các thiết bị Iphone, Ipad

Cài đặt Zoom cho các thiết bị Android

 

 

 

► Mở phần mềm Zoom

Bước 1: Bấm vào Join a Meeting để vào sự kiện


Bước 2:
Điền Mã truy cập (Meeting ID) và Mật khẩu (Password)

(Lưu ý: mỗi phòng sự kiện sẽ có Meeting ID  & Password riêng, thông tin được gửi trong mail và tin nhắn SMS xác nhận tham dự sự kiện của bạn)

  • Meeting ID bao gồm 9 số: ***-***-*** (Ví dụ Meeting ID: 123-456-789)

  • Nhập mật khẩu để tiếp tục

Bước 3: Điền địa chỉ email và tên của bạn khi đăng ký sự kiện:

Bạn đã được chấp nhận vào phòng sự kiện

  • Audio: chỉnh âm thanh micro và headphone để trò chuyện cùng người thuyết trình
  • Chat: bật khung chat để nói chuyện với trường
  • Raise Hand: bạn có thể ra hiệu cho người quản lý sự kiện biết bạn đang thắc mắc về vấn đề gì đó
  • Q&A: bạn có thể đặt câu hỏi cho người quản lý sự kiện