Meet your Mentors

Ms. Lê Khánh Linh

Cựu sinh viên học viện Les Roches, Thụy Sỹ