Ngôn ngữ ký hiệu khác biệt ở các nước

6 August, 2016

Ký hiệu OK ở Mỹ biểu đạt sự hài lòng, nhưng nếu đảo ngược sẽ bị xem như một cử chỉ thô lỗ ở Brazil.

ngon-ngu-cu-chi

Nguồn: Sưu tầm