Meet your Mentors

Ms. Nguyễn Thị Hoài Thanh

Cựu sinh viên Học viện SHMS & HIM, Thụy Sỹ