Du học Trung Quốc

  • 7 February, 2017

Học viện Blue Mountains International Hotel Management School, Trung Quốc

I/Giới thiệu về trường Học viện Blue Mountains International Hotel Management School Suzhou (BMIHMS), Tô Châu, …

  • 23 February, 2016

Les Roches Jin Jiang International Hotel Management College (LRJJ) – Trung Quốc

I/ Giới thiệu về Học việc Les Roches, Trung Quốc Les Roches Jin Jiang International Hotel …