Quy trình nhập cảnh Úc kể từ tháng 1/2022

Bước 1 (Bắt buộc)

Đảm bảo hộ chiếu và thị thực nhập cảnh Úc còn hiệu lực 

Bước 2 (Bắt buộc)

Đối chiếu loại vắc xin hợp lệ nhập cảnh do Chính phủ Úc quy định

Bước 3 (Bắt buộc)

Submit Australian Travel Declaration (ATD) online

Bước 4 (Bắt buộc)

Thực hiện test PCR 72 tiếng trước giờ khởi hành và giữ kết quả trong suốt hành trình

Bước 5 (Bắt buộc)

Lấy giấy chứng nhận âm tính với covid tại sân bay

Bước 6 (Khuyến khích)

Sắp xếp chỗ lưu trú trước khi nhập cảnh Úc

Bước 7 (Khuyến khích)

Sắp xếp dịch vụ đón tại sân bay

Bước 8 (Bắt buộc)

Khuyến khích thực hiện test nhanh trong vòng 24h hạ cánh.
* Dành cho sinh viên đến New South Wales

Bước 9 (Bắt buộc)

 Khuyến khích kiểm tra y tế bằng test nhanh vào ngày thứ 6 và 12 sau khi nhập cảnh Úc.