Anh Hồ Hữu Vượng, – Founder – General Director, VH Hospitality – Cựu du học sinh Học viện IHTTI

9 August, 2017

2016-06-19 10 33

Anh Hồ Hữu Vượng, Trợ lý Tổng giám đốc Cúc Phương Resort & Villas, Ninh Bình – Cựu du học sinh Học viện IHTTI