Anh Lê Thái Sơn, cựu du học sinh SHMS – Thụy Sỹ, CEO Công ty cổ phần đầu tư Food Center, sở hữu chuỗi cửa hàng Rolling BBQ và Noodle King

26 April, 2016

du-hoc-sinh-seg-son

Anh  Lê Thái Sơn, cựu du học sinh SHMS – Thụy Sỹ, CEO Công ty cổ phần đầu tư Food Center, sở hữu chuỗi cửa hàng Rolling BBQ và Noodle King