Anh Nguyễn Đỗ Hoàng Hà, Bộ phận Catering & Event Operations, Khách sạn Pan Pacific Hanoi – Cựu du học sinh Học viên Glion

9 August, 2017

ha

Anh Nguyễn Đỗ Hoàng Hà, Bộ phận Catering & Event Operations, Khách sạn Pan Pacific Hanoi – Cựu du học sinh Học viên Glion