Anh Trần Đông Hưng (Kelvin Hung), Người sáng lập The Veggie Lifestyle, cựu sinh viên Học viện BMIHMS

2 June, 2016

Kelvin Hung - BMIHMS 20.6.2016 (Roadshow)

Anh Trần Đông Hưng (Kelvin Hung), cựu du học sinh BMIHMS, hiện tại Quản lý Bộ phận nhà hàng (F&B Restaurant Manager) Banahills Golf Club.