Bạn Trương Minh Trực (Tony Truc), vừa tốt nghiệp Học viện BMIHMS Úc 2016, hiện tại đang là Concierge tại Khách sạn InterContinental Asiana Saigon.

11 June, 2016

Truong Minh Truc - BMIHMS 18.6.2016 (Roadshow)

Bạn Trương Minh Trực (Tony Truc) – ở giữa cùng với gia đình, vừa tốt nghiệp Học viện BMIHMS Úc 2016, hiện tại đang là Concierge tại Khách sạn InterContinental Asiana Saigon.

Trực chia sẻ rằng công việc thực tập ở bộ phận Food& Beverage tại khách sạn Sofitel Sydney Wentworth đã giúp Trực có nhiều kinh nghiệm trong ngành. Về mục tiêu trong tương lại, Trực mong muốn làm việc trong bộ phận Food & Beverage và học hỏi tất cả những kiến thức về thương hiệu và ngành dịch vụ

Trực ngưỡng mộ nhất là cha của mình, người đã truyền cảm hứng cho Trực. ” Cuộc sống  thú vị nhưng cách chúng ta mong muốn, hãy cố gắng hết sức trong mọi việc”. Trực chia sẻ