Chị Đoàn Hồng Ngọc Dung, Quản lý Marketing & Truyền thông, Khách sạn Meliá Hanoi – Cựu du học sinh Học viên Glion

9 August, 2017

dung

Chị Đoàn Hồng Ngọc Dung, Quản lý Marketing & Truyền thông, Khách sạn Meliá Hanoi – Cựu du học sinh Học viên Glion