Chị Nguyễn Ngọc Thu Trang, Bộ phận Majordome Superviseur và Cousu main champion leader, Khách sạn Sofitel Metropole Hanoi – Cựu du học sinh Học viện Les Roches

9 August, 2017

trang

Chị Nguyễn Ngọc Thu Trang, Bộ phận Majordome Superviseur và Cousu main champion leader, Khách sạn Sofitel Metropole Hanoi – Cựu du học sinh Học viện Les Roches