Chị Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Cựu du học sinh Học viện Hotel Institute Montreux (HIM) Thụy Sỹ, hiện đang là Catering Sales Coordinator tại Khách sạn Fortuna Hotel Hà Nội.

20 May, 2016

cuu-du-hoc-sinh-thuy-si

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Cựu du học sinh Học viện Hotel Institute Montreux (HIM) Thụy Sỹ, hiện đang là Catering Sales Coordinator tại Khách sạn Fortuna Hotel Hà Nội.