Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc điều hành và phát triển chuỗi khách sạn từ 2-4* – Cựu du học sinh Học viện SHMS

9 August, 2017

katenguyen1

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, hiện tại là Giám đốc điều hành và phát triển chuỗi khách sạn từ 2-4*, Cựu du học sinh Học viện SHMS