Chị Trương Thanh Phương Anh, Quản lý Điều hành, Quince Saigon – Cựu du học sinh Học viện Glion

9 August, 2017

12742552_10205098198408644_1740667028875356032_n

Chị Trương Thanh Phương Anh, Quản lý Điều hành, Quince Saigon – Cựu du học sinh Học viện Glion