Cô Julie Yorke – Đại diện Học viện Les Roches, Thụy Sỹ

26 April, 2016

julie yorke

Cô Jullie Yorke – Đại diện Tập đoàn Laureate Hospitality Education (phải) và Chị Bích Thùy – Phó Giám Đốc G’Connect Hospitality Education (trái)