Chương Trình

  • 9 August, 2017

Chị Trương Thanh Phương Anh, Quản lý Điều hành, Quince Saigon – Cựu du học sinh Học viện Glion

Chị Trương Thanh Phương Anh, Quản lý Điều hành, Quince Saigon – Cựu du học sinh …

  • 9 August, 2017

Chị Đoàn Hồng Ngọc Dung, Quản lý Marketing & Truyền thông, Khách sạn Meliá Hanoi – Cựu du học sinh Học viên Glion

Chị Đoàn Hồng Ngọc Dung, Quản lý Marketing & Truyền thông, Khách sạn Meliá Hanoi – …

  • 9 August, 2017

Anh Nguyễn Đỗ Hoàng Hà, Bộ phận Catering & Event Operations, Khách sạn Pan Pacific Hanoi – Cựu du học sinh Học viên Glion

Anh Nguyễn Đỗ Hoàng Hà, Bộ phận Catering & Event Operations, Khách sạn Pan Pacific Hanoi …

  • 9 August, 2017

Chị Nguyễn Ngọc Thu Trang, Bộ phận Majordome Superviseur và Cousu main champion leader, Khách sạn Sofitel Metropole Hanoi – Cựu du học sinh Học viện Les Roches

Chị Nguyễn Ngọc Thu Trang, Bộ phận Majordome Superviseur và Cousu main champion leader, Khách sạn …

  • 9 August, 2017

Chị Phan Bảo Trâm – Cựu du học sinh Học viện IHTTI

Chị Phan Bảo Trâm – Cựu du học sinh Học viện IHTTI …