Series #10 – Du học Thụy Sỹ – Gen Z đang thúc đẩy ngành dịch vụ phát triển như thế nào?

Event Details Date: 6 July, 2019 2:30 pm – 5:00 pm Venue: Khách sạn Metropole GenZ là thế hệ đề cao sự trải nghiệm hơn hẳn các thế hệ trước đó. Chính vì vậy, thói quen tiêu dùng của họ đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn mới cho các ngành hàng, đặc biệt là … Continue reading Series #10 – Du học Thụy Sỹ – Gen Z đang thúc đẩy ngành dịch vụ phát triển như thế nào?