Series #10: Học ngành gì để trở thành công dân toàn cầu – Global Citizen?

Event Details Date: 17 June, 2017 10:00 am – 12:30 pm Venue: Khách sạn The Reverie Saigon Công dân toàn cầu (Global Citizen) là những người sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau. Họ có thể có một hoặc nhiều quốc tịch. Có thể thấy rằng trở thành công dân toàn cầu đã, đang … Continue reading Series #10: Học ngành gì để trở thành công dân toàn cầu – Global Citizen?