Series #12 – Du học Thuỵ Sỹ – Leadership Workshop: Ngành Hospitality đang thay đổi như thế nào?

Event Details Date: 17 August, 2019 1:00 pm – 5:30 pm Venue: Khách sạn Hotel de L’Opéra – MGallery Collection Hình thức vận hành cũ của ngành Hospitality đã không còn tối ưu trong giai đoạn này nữa. Sự gia nhập của những người chơi mới, cuộc cách mạng công nghệ 4.0, sự thay đổi … Continue reading Series #12 – Du học Thuỵ Sỹ – Leadership Workshop: Ngành Hospitality đang thay đổi như thế nào?