Series #14 Du học Thuỵ Sỹ – Lối sống Zero Waste dành cho người bắt đầu

Event Details Date: 26 October, 2019 2:30 pm – 5:00 pm Venue: KS Intercontinental Hanoi Westlake Để hình thành thói quen, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Để lan toả, xây dựng phong cách sống, hãy chọn một môi trường phù hợp nhất để phát triển Đó là lý do, ngành quản trị … Continue reading Series #14 Du học Thuỵ Sỹ – Lối sống Zero Waste dành cho người bắt đầu