Series #3: Dành cho cha mẹ: Con đi du học, “thương” thế nào cho tốt?

Event Details Date: 3 March, 2019 9:00 am – 12:00 pm Venue: Khách sạn Park Hyatt Saigon Thương con và chiếc “vòng kim cô” của cha mẹ Có thể nói, du học là một trong những quyết định mang tính bước ngoặt của đời người. Vì hoàn cảnh sống mới, tiếp thu nền giáo dục … Continue reading Series #3: Dành cho cha mẹ: Con đi du học, “thương” thế nào cho tốt?