Series #6: Từ đam mê với dữ liệu, tôi trở thành nhà quản lý doanh thu khách sạn như thế nào?

Event Details Date: 4 May, 2019 2:30 pm – 5:00 pm Venue: Khách sạn Sofitel Legend Metropole Quản trị Khách sạn, Du lịch và Sự kiện thực chất là một đế chế với hàng triệu công việc và hàng trăm chuyên môn nằm trong mắt xích vận hành của nó, chứ không chỉ đơn giản … Continue reading Series #6: Từ đam mê với dữ liệu, tôi trở thành nhà quản lý doanh thu khách sạn như thế nào?