Khác với Quản trị kinh doanh thông thường, Quản trị Khách sạn, Du lịch & Sự kiện (Hospitality Management) đòi hỏi không chỉ các kiến thức cần thiết về quản lý nhân sự, tài chính, marketing mà còn chuyên sâu hơn về các kỹ năng và nghệ thuật giao tế giữa con người với con…

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2017 ước đạt 1.071.650 lượt, tăng 6,5% so với tháng 03/2017 và tăng 34,0% so với cùng kỳ năm 2016. Những con số khả quan trên thật sự khiến cho nhiều người đang hoạt động trong…