Bạn sẽ có cơ hội tham quan khách sạn 5 sao tại Vũng Tàu để các bạn hiểu rõ hơn tổ chức hoạt động của một KS 5*, tham quan những phòng ban Quản lý, những khu vực công năng và cảm nhận sự thú vị và thử thách của công việc trong một môi […]