TẬP ĐOÀN LAUREATE HOSPITALITY EDUCATION (LHE)

Laureate Hospitality Education (LHE) là tập đoàn giáo dục chuyên ngành Quản trị Khách sạn, Du lịch & Sự kiện toàn cầu với các học viện trên thế giới. Hệ thống Học viện của tập đoàn nằm trong số 10 trường Đại học danh tiếng và tốt nhất trên thế giới trong lĩnh vực đào tạo nhân lực cho ngành Quản trị Khách sạn, Du lịch & Sự Kiện (Hospitality).