Tìm hiểu về luật thu hồi quốc tịch Úc

Quốc tịch Úc là một trong những vấn đề mà đa số tất cả những người di dân đến Úc rất quan tâm. Chúng ta thường hay nghe nói rằng có quốc tịch Úc là an toàn, vì quốc tịch Úc không thể bị hủy nếu không phạm tội khủng bố hoặc ủng hộ khủng bố.

Tuy nhiên, điều này vẫn chưa chính xác. Hiện có rất nhiều hồ sơ đã bị ảnh hưởng nặng nề vì bị tước quốc tịch.

du-hoc-uc

1. Revoking citizenship – Thu hồi quốc tịch Úc

Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Úc có thể thu hồi quốc tịch Úc của bạn nếu bạn phạm vào những điều sau, và những điều này đi ngược lại với lợi ích cộng đồng của Úc:

• Bạn bị buộc tội cung cấp thông tin và giấy tờ sai lệch trong hồ sơ xin quốc tịch của bạn để trở thành một công dân Úc.

• Bạn bị kết án về một tội hình sự nghiêm trọng và mức án là tử hình hoặc thụ án tù trên 12 tháng trước khi trở thành công dân Úc.

• Bạn trở thành công dân Úc bằng sự gian lận trong việc xin visa Úc (ví dụ: cung cấp giấy tờ giả).

• Bạn trở thành công dân Úc bằng sự gian lận của bên thứ ba (ví dụ, hành vi gian lận của một đại diện di trú trong đơn xin nhập tịch).

2. Chuyện gì xảy ra nếu quốc tịch Úc của bạn bị thu hồi?

Theo Bộ Luật Di Trú 1958, nếu quyền công dân (quốc tịch) của bạn bị thu hồi trong khi bạn đang ở trong khu vực nước Úc, bạn sẽ được cấp một visa gọi là cựu công dân Úc (ex-citizen visa). Visa cựu công dân (Ex-citizen visa) là visa thường trú Úc nhưng không cho phép bạn ra khỏi nước Úc. Một khi bạn rời khỏi Úc bằng ex-citizen visa, bạn sẽ không được quay trở lại Úc.

Bạn có thể ở lại Úc dựa trên visa cựu công dân, trừ khi Bộ Di Trú quyết định hủy bỏ visa của bạn theo Bộ Luật Di Trú 1958 trên cơ sở rằng bạn không còn đạt đủ tiêu chuẩn nhân phẩm tốt (no longer of good character).

Nếu Bộ Di Trú phát hiện rằng bạn không còn nhâm phẩm tốt, họ sẽ hủy visa cựu công dân và trục xuất bạn khỏi Úc.

Kết quả hình ảnh cho luật thu hồi quốc tịch Úc

3. Trẻ em

Trẻ em dưới 18 tuổi phụ thuộc vào cha mẹ hoặc người giám hộ có thể bị mất quốc tịch vì cha mẹ hoặc người giám bộ bị thu hồi quốc tịch.

Tuy nhiên, nếu trẻ em không có bất kỳ quốc tịch nào hoặc trẻ em có cha hoặc mẹ là quốc tịch Úc thì vẫn giữ được quốc tịch Úc.

4. Quyền khiếu nại lên tòa Phúc Thẩm Úc

Theo điều luật số 52 trong Bộ Luật Quốc Tịch Úc, bạn có quyền khiếu nại lên tòa Phúc Thẩm Hành chính nếu bạn bị thu hồi quốc tịch Úc.

Nguồn: Sưu tầm