TIPS QUẢN LÍ NHÂN SỰ KHÁCH SẠN

Công nghiệp khách sạn là một trong những ngành kinh doanh cạnh tranh nhất trong thời đại hiện nay. Bộ phận nguồn nhân lực luôn nắm giữ một số vấn đề nó có thể là liên quan đến khiếu nại của nhân viên hoặc khách hàng hoặc liên quan đến doanh thu hàng năm. Để giải quyết tất cả những vấn đề một cách đúng đắn, điều cần thiết là phải có thủ thuật quản lí nhân sự.
  1. Đúng người đúng việc: Đây là lời khuyên đầu tiên mà mọi nhân sự nên xem xét ít nhất một lần trước khi tuyển dụng một người. Chọn đúng người là một trong những vấn đề khó khăn và cơ bản nhất. Người quản lý nhân sự nên quan tâm đến người được tuyển dụng làm một công việc cụ thể sẽ thực hiện công việc một cách chính xác và sẽ tiếp tục làm việc trong công ty. Phỏng vấn các ứng viên chắc chắn sẽ đưa ra quan điểm suy nghĩ của họ liên quan đến công việc.
  1. Nhân vui có vui vẻ hay không: Bước tiếp theo sau khi tuyển dụng một người vào công việc là  xem xét nhân viên có hạnh phúc với công việc anh ấy hoặc cô ấy đang làm. Các nhà quản lý và các nhân viên khác nên lưu ý để cung cấp tất cả các tài liệu đào tạo cần thiết cho các ứng cử viên được yêu cầu về công việc.
  1. Đánh giá hiệu suất và các chương trình khuyến khích: Cần phải theo dõi công việc của nhân viên. Trải nghiệm khách sạn sẽ tốt hơn cho cả nhân viên và khách hàng nếu thực hiện việc đánh giá hiệu suất và chương trình khuyến khích . Để làm cho các nhân viên ở lại, việc họ nhận ra lợi ích của làm việc là cần thiết

Student Life (11)

  1. Củng cố tích cực: Để có sự củng cố  tích cực là một tip cho quản lý nguồn nhân lực. Để nhân viên thực hiện công việc tốt hơn, điều cần thiết là phải duy trì một môi trường và quan hệ thân thiện với các nhân viên
  1. Kế hoạch thăng tiến: Khách sạn phải thực hiện một kế hoạch thăng tiến cho người lao động để người lao động có thể sử dụng và thăng tiến trong cấp bậc và vị trí. Một kế hoạch tiến triển rõ ràng giúp các nhân viên ở lại nơi mà họ đang làm việc.
  1. Nắm bắt nhân viên làm việc:  Đó là bổn phận và trách nhiệm của người quản lý nhân sự  xem và nắm bắt việc làm của nhân viên đúng với các công việc vì mọi người đều thích được chú ý khi làm một công việc tốt. Điều này là rất quan trọng là vì  nhân viên vui vẻ được khách hàng nhìn thấy  sẽ mang khách hàng quay trở lại khách sạn
  1. Hãy làm gương: Bộ phận nhân sự  phải làm gương cho các nhân viên khác của khách sạn. Nếu các nhân viên thấy bộ phận nhân sự  làm việc kém, chất lượng công việc của các nhân viên còn lại chắc chắn sẽ giảm. Chính bộ phận nguồn nhân lực  là bộ phận có thể giúp hoặc khuyến khích các nhân viên khác làm việc chăm chỉ và nâng cao chất lượng công việc của họ.

kinh-nghiem-phong-van-o-cong-ty-han-quoc

Trong thời đại ngày nay, những lời khuyên quản lý khách sạn ở trên  có thể giúp loại bỏ các vấn đề của hầu hết các nhà quản lý nguồn nhân lực.

Mẹo quản lý tài nguồn nhân lực cho khách sạn là cơ sở tăng năng suất trong các khách sạn và cũng làm tăng mức độ phục vụ. Vị trí nhân sự là một trong những công việc quan trọng nhất trong khách sạn vì vậy hoạt động một cách chuyên nghiệp và đồng bộ thì rất quan trọng. Để có được sức mạnh cạnh tranh trong ngành công nghiệp khách sạn thì bắt buộc bộ phận nguồn nhân lực phải hoạt động tốt.