Shift Leader Là Gì? Mô Tả Công Việc Và Mức Lương Shift Leader Trong Nhà Hàng – Khách Sạn

20 March, 2018

Shift Leader là thuật ngữ chỉ một vị trí công việc khá quan trọng trong các nhà hàng, khách sạn. Vậy bạn có biết Shift Leader là gì? Công việc cụ thể và mức lương hiện nay của vị trí này ra sao?

Shift Leader_1

1. Shift Leader là gì?

Shift Leader là vị trí Trưởng ca, có nhiệm vụ và quyền hạn quản lý và điều hành một nhóm nhân viên thuộc khu vực được phân công về theo dõi chấm công; hướng dẫn, đào tạo trực tiếp các nghiệp vụ chuyên ngành; kiểm tra, giám sát thái độ làm việc của nhân viên; phục vụ khách hàng; giải quyết khiếu nại trong phạm vi quyền hạn; … đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao trong phạm vi nhóm phụ trách.

Tại một số mô hình nhà hàng, Shift Leader cũng có nghĩa như Captain, tức Trưởng ca/ Tổ trưởng; chịu sự giám sát, quản lý và chỉ đạo công việc trực tiếp từ Giám sát, Quản lý nhà hàng.

Shift Leader_2

2. Mô tả công việc Shift Leader trong Nhà hàng – Khách sạn

Như đã đề cập trên đây, Shift Leader hay Captain đều được hiểu là Trưởng ca/ Tổ trưởng phụ trách quản lý và điều hành một nhóm nhân viên cụ thể trong các nhà hàng – khách sạn. Tuy nhiên, nếu Captain chỉ Trưởng ca phụ trách quản lý và điều hành một nhóm nhân viên phục vụ thì Shift Leader có thể được sử dụng để chỉ chức vụ Trưởng ca cho nhiều bộ phận hơn trong phạm vi nhà hàng – khách sạn như: Trưởng ca Lễ Tân, Trưởng ca Bar/ Pub, Trưởng ca Tạp vụ;

Shift Leader

3. Mức lương của Shift Leader trong nhà hàng – khách sạn

Theo ghi nhận ở mặt bằng chung, mức lương hiện nay mà các Shift Leader trong nhà hàng – khách sạn quy mô vừa nhận được dao động trong khoảng từ 5 – 8 triệu đồng/ tháng. Ngoài mức lương cơ bản, các Shift Leader cũng được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định, các khoản trợ cấp, phụ cấp, service charge (phí dịch vụ).

Shift Leader_3

Nguồn: Hoteljob