HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ZOOM BẰNG MÁY TÍNH ĐỂ THAM DỰ SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN

30 March, 2020

Link tải phần mềm Zoom cho WINDOWS:

 

 

Link tải phần mềm Zoom cho MACBOOK:

 

 

Các bước đăng nhập và sử dụng phần mềm Zoom:

Bước 1: Bạn chọn Join a Meeting

Bước 2: Điền Mã truy cập (ID Meeting) & Mật khẩu (Password)

(Lưu ý: mỗi phòng sự kiện sẽ có Meeting ID & Password riêng, thông tin sẽ được gửi trong mail và tin nhắn SMS xác nhận tham dự sự kiện của bạn)

 

  • Meeting ID bao gồm 9 số: ***-***-*** (Ví dụ Meeting ID: 123-456-789)
  • Điền thông tin tên của bạn

  • Nhập mật  khẩu để tiếp tục

 

Bước 3: Điền địa chỉ email và tên của bạn khi đăng ký sự kiện:

 

Bạn đã đăng nhập được vào phòng sự kiện

  • Audio: chỉnh âm thanh micro và headphone để trò chuyện cùng người thuyết trình
  • Chat: bật khung chat để nói chuyện với trường
  • Raise Hand: bạn có thể ra hiệu cho người quản lý sự kiện biết bạn có câu hỏi
  • Q&A: bạn có thể đặt câu hỏi cho người quản lý sự kiện